Zasady ogólne wynajmu aut, które warto znać

Zasady ogólne wynajmu aut, które warto znać

  • Jeśli wynajęty samochód zostanie unieruchomiony z przyczyn niezależnych od wypożyczającego, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie.
  • Nasza wypożyczalnia w Warszawie i Piasecznie nie zwraca pieniędzy za samochód zwrócony przed uzgodnionym terminem.
  • Wynajęty samochód może prowadzić tylko osoba, którą wskazano w umowie, i nie może on być użyczany osobom trzecim.
  • Za samowolne przedłużenie umowy nalicza się stawkę dzienną pomnożoną przez dwa.
  • Najemca zobowiązuje się użytkować wynajęty samochód na swój koszt i zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji.
  • W czasie wynajmu najemca jest zobowiązany regularnie sprawdzać poziom oleju i wody oraz dbać o zachowanie właściwego ciśnienia w ogumieniu wypożyczonego samochodu.
  • Ubezpieczenie nie pokrywa kosztu: opon, szyb i tapicerki, a także aktów wandalizmu dokonanych na wynajętym aucie.
Comments are closed.