Cennik kar w przypadku niewłaściwego użytkowania wypożyczonego samochodu

Cennik kar w przypadku niewłaściwego użytkowania wypożyczonego samochodu

 • Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie wypożyczonego samochodu – utrata kaucji.
 • Zgubienie kluczyka wraz z dokumentami rejestracyjnymi i ubezpieczeniem wynajętego auta – utrata kaucji.
 • Zgubienie kluczyka bez pilota centralnego zamka – 220 zł.
 • Zgubienie kluczyka z pilotem centralnego zamka – 600-3000 zł.
 • Zniszczenie lub zgubienie pilota do alarmu – 220 zł.
 • Brak kołpaka nieoryginalnego – 20 zł.
 • Brak kołpaka oryginalnego – 97 zł.
 • Brak panelu do radia – 366 zł.
 • Brak dokumentów technicznych – 500 zł.
 • Uzupełnienie brakującego paliwa – opłata w/g cennika Orlen + 35%.
 • Demontaż części wyposażenia wynajętego samochodu lub dokonanie innych przeróbek bez zgody wynajmującego – 220 zł (kara umowna).
 • Brak części wyposażenia wynajętego auta niewymienionych w cenniku – opłata w/g cennika producenta + 15%.
 • Utrata gwarancji na wypożyczony samochód z winy najemcy/osoby kierującej pojazdem – 3000 zł.
 • Palenie tytoniu w wynajętym aucie – 250 zł (kara umowna).
 • Holowanie innych pojazdów wypożyczonym samochodem – 250 zł (kara umowna).
 • Udostępnienie wynajętego auta osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem – 250 zł (kara umowna).
 • Niedozwolone przemieszczenie wypożyczonego samochodu poza granice RP – utrata kaucji.
Comments are closed.